Доходи от дома

Title Text.

Разработка № T-68359/0027:    БИЗНЕСЪТ  С  КУЛТИВИРАНИТЕ  ГЪБИ    
Такса: 28.57 лв.

Picture


Печелете до 2 500 лв. годишно от 16 кв. м избена
или друга подобна площ, с която разполагате,
от производството на деликатесен продукт, който може масово и целогодишно да се
продава из цялата страна и даже за износ.

Picture
Оказва се, че ние, българите, сме уникални в още едно отношение - 90% от нас са собственици на жилище или друг имот, при средно 12% в развитите индустриални държави. Но също така сме уникални в неспособността си да използваме тази даденост. По-скоро ще се наредим /и ще припадаме!/ на опашка за екюта и помощи, отколкото да се запретнем, да изчистим мазето и да изкараме от него 2 500 лева за една година.

Picture
В едно мазе могат да се правят много работи, но дейността, която ние предлагаме, е лека, приятна, а най-важното - доходна и перспективна.
При това инструкцията е ясна и разбираема даже за хора без специална подготовка и по традиция е изготвена на принципа „Стъпка по стъпка”.
Тази дейност може да се развива като съпътстващ бизнес /без да напускате основната си работа/, при положение, че разполагате само с едно мазе, но ако притежавате повече свободни площи /или можете да осигурите такива/, действително си заслужава да я превърнете в основен и доходен семеен бизнес.

Picture
Това бе една от многобройните дейности, почти изцяло разрушена от десетгодишните реформи и поради тази причина възможностите Ви за изява в този етап на възстановяването й са много големи.

И точно сега е моментът Вие да заемете позиции.

Ето подробното съдържание на предлаганото бизнес ръководство:


ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЛТИВИРАНИТЕ ПЕЧУРКИ
Култивираните гъби имат голямо значение като храна за човека.
Народите от Европейската общност консумират над 500 хил.тона култивирани гъби годишно.
В България култивираната печурка се отглежда от петдесетте години.

I. ХАРАКТЕРИСТИКА НА  КУЛТИВИРАНАТАПЕЧУРКА
1.Хранителни свойства и качества на печурката
2. Биологични особености на печурката
Устройство на печурката
Цикъл на развитие на печурката
Плодното тяло се състои от:......................
Изисквания към условията на отглеждане
а)..................................
б)..................................
в)..................................
г)..................................
д)..................................
II. СУРОВИНИ И МАТЕРИАЛИ
1./ Гъбарници
Трябва да се имат предвид и следните условия за бизнеса:
Видове гъбарници.........................
Този строеж за гъбарник има три важни преимущества:................
Когато се обзавежда обикновен гъбарник, трябва да се има предвид следното:
Подът, стените и таваните е добре да бъдат с ..................
Отоплението може да се осигури чрез........................
Проветряването в гъбарника може да се осъществи чрез..............
Осветлението.................
За поливането ....................
Стелажите...................
Носещата конструкция...............
2./ К О М П О С Т
Класическата хранителна среда може да.............................
Изискванията към суровините са: ........................
На практика приготвянето на компоста протича по следния начин:
Пьрва фаза:..........................
Втора фаза:..........................
3./ М И Ц Е Л
III. ТЕХНОЛОГИЯ НА ПРОИЗВЕЖДАНЕТО НА КУЛТИВИРАНАТА ПЕЧУРКА
1. Подготовка на гъбарника
2. Гъбни лехи
Норми за зареждане с компост:
3. Засаждане и прорастване на мицела
4. Покриване на лехите
5. Беритба
6. Защита от болести и неприятели
IV. ОТГЛЕЖДАНЕ  НА  КУЛТИВИРАНИ ПЕЧУРКИ  КАТО  БИЗНЕС
Предлагаме една примерна схема за организирано дребно производство на култивирана печурка.
Възползвайте се веднага от тази възможност!
ЗА СПЕШНИ ЗАПИТВАНИЯ МОЖЕ ДА ЗВЪНИТЕ НА
0888/428-240 ИЛИ  042/639-239, НО САМО ВЪВ ВРЕМЕТО ОТ 10 ДО 12 Ч. И ОТ 14 ДО 18 Ч., ОТ ПОНЕДЕЛНИК ДО ПЕТЪК.

КАК ДА СЕ ВКЛЮЧИТЕ?

Разработка  № T-68359/0027

БИЗНЕСЪТ С КУЛТИВИРАНИТЕ ПЕЧУРКИ


Такса за подробна оферта: 28.57 лв.


може да заявите, като изпратите посочената такса  /28
.57 лв./

1. С обикновен   /не телеграфен/  пощенски запис до Димитър Ламбов Енчев- управител, 

ПК 284 6000 Стара Загора.

Моля, в полето "Съобщение" или "Основание за плащане" запишете:

"За № Т-68359/0027”


или

2.Банков превод по с/ка iBAN: BG34 PRCB9230 1001701516, BIC код: PRCBBGSF,  Прокредитбанк - Стара Загора, за Димитър Ламбов Енчев


и  се  обадете  веднага  за  преведената  сума  на  0888/428 240  или  042/639 239

(от 10 до 12 ч. и от 14 до 18 ч.).

Кажете, че се обаждате от името на Милка Илиева,  регистрирана в Агенцията с номер Т-68359.


На e-mail  lambov@gbg.bg  трябва  да  изпратите веднага следната информация


1. Точен номер на програмата, за която кандидатствате № Т-68359/0027

2. Трите си имена
3. Точен и пълен адрес за доставка на пратката  с препоръчана поща.
4. Телефон за справки
5. Точната сума
6. Номер и дата на превода.

Платежният документ, според ЗЗД, непременно ни задължава да изпълним заявката Ви,

а квитанцията от него ще Ви служи като доказателство за поръчка.

Изпълняваме поръчката Ви до 10 работни дни от получаване на таксата.


За 14 години нямаме нито един случай на неизпълнена заявка.


ВАЖНО!!!  ЗА  ДА  НЯМА  НЕИЗПЪЛНЕНА  ЗАЯВКА !
Уведомете ме за превода на е-майл: ilieva.milka@gmail.com със следните данни:
- Трите Ви имена …………………………………………………………………….……..
- Пълен и точен пощенски адрес за пратката …………………….……………....…….
- Номера на Програмите, по които искате да се включите …………………….....…..

- Телефон за справка …………………………………………….………………….….…..
- Преведената сума  …………………………………………………………………….…..

- Номер и дата на преводния документ……………………………………………...……
- Вашите препоръки, забележки и коментари……………………………………....……

Успех!
С уважение: Милка Илиева.