Доходи от дома
Бизнес с гъби, растения, билки ….

Разработка № T-68359/0027  Култивирани гъби

Програма №: Т-68359/0020  Палми

Консултантска разработка № T-68359/0044  Жен шен

Консултантска програма № T-68359/0766  Аматант - растението чудо

Разработка № Т-68359/0019   Жълт кантарион

Консултантска програма № T-68359/0073  Хлорофитум

Бизнес ръководство № T-68359/0028 Оригинален бизнес с жълъди